Thông báo Công bố thông tin định kỳ cho Trái phiếu

THÔNG BÁO

Công bố thông tin định kỳ cho Trái phiếu DPQ05202201, Trái phiếu DPQ05202202, Trái phiếu DPQ05202203, Trái phiếu DPQ05202204, Trái phiếu DPQ05202205, Trái phiếu DPQ05202206, Trái phiếu DPQ05202207 và Trái phiếu DPQ05202208 (“Trái Phiếu”)

 

 Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

 Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ Trái Phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chúng tôi đã gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) – Tổ Chức Lưu Ký những báo cáo như sau:

 - Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019;

 - Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

 Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

 Trân trọng thông báo!