Phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ DPQ05202217

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thông báo phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Tên Trái Phiếu DPQ05202217
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành thành công 190 tỷ đồng
Ngày hoàn thành đợt phát hành 25/7/2019
Kỳ hạn 36 tháng
Lãi suất phát hành Lãi suất năm đầu: Cố định 10%/năm
Lãi suất các năm tiếp theo: Lãi suất thả nổi được xác định bằng tối đa 4%/năm + Lãi suất tham chiếu. Trong đó Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tại ngày xác định lãi suất có liên quan